Om

Hans Thomsson

Min första vävstol fick jag när jag gick i mellanstadiet på Högbyskolan i Hemse på Gotland. Min mamma gick på vävkurs hos Arvid Stark och jag fick göra praktik tillsammans med henne. Då satte vi upp yllehalsdukar i tuskaft. När jag sen gick i högstadiet gick mamma terminskurs i vävning och kom hem med alla möjliga vävda föremål. Så efter treårigt gymnasium gick jag själv terminskursen i vävning. Det var egentligen bara för roligt, men sedan dess har det bara handlat om vävning för mig. På Väfskolan i Borås fick jag bland annat prova på jacquardvävning och det har blivit mitt specialintresse inom det enormt stora ämne som är vävning. Efter det stora jobbet med bordslinne till Stockholms slott, som genomfördes under fem år på Klässbols linneväveri, gick jag en tre månaders utbildning i jacquardvävning utanför Florens i Italien. Sedan 2001 bor jag i Myrbackens mejeri och här har jag samlat flera vävstolar både med och utan jacquarder.    Här vill jag framförallt framställa linnedamast av hög kvalité, men jag handväver även annat på beställning. 

Damast

Damast är en vävteknik till för att göra mönstrade vävnader.   Mönstret i inslagseffekt framträder mot en botten i varpeffekt.  Till linnedamast används vanligen 5- eller 8-skaftad satin.  Damast kan vävas med skälblad, drag- eller harneskrustning samt med hjälp av jacquard.


Tekniken utvecklades  under 1400-talet i Flandern med  orientaliska vävnader som förebild. Ordet  damast anses komma ur ortsnamnet Damaskus.  Damaskus var en viktig handelsplats för sidenexporten till Europa. De allra första linnedamastvävarna använde sig av samma mönster som till sidentyger, men ganska snart uppstod en egen utveckling av mönster. Damasttekniken spred sig över Europa och den äldsta kända tillverkningen av damast i Sverige är den verkstad som fanns i Stockholm kring 1700 upprättad på initiativ av änkedrottningen Hedvig Eleonora. Kända verkstäder är Flors linnemanufaktur i Hälsingland och  Vadstenafabriken i Östergötland. I modern tid är Carl G Widlund på Trangärdstorp en känd damastvävare. Han dog 1968 och flera av hans vävstolar togs över av makarna Josef och Anna-Brita Edvinsson. De var verksamma i Österplana gamla skola på Kinnekulle och de donerade i sin tur vävstolarna till Klässbols linneväveri i början av 1990-talet.  Och det var Klässbols linneväveri som fick beställningen på bordslinne till den kungliga taffeln 1993. Med anledning av kung Carl XVI Gustafs 20-årsjubileum som regent skänkte Sveriges riksdag och regering  64 meter duktyg och 200 servetter i handvävd linnedamast. Under  fem år arbetade jag med den beställningen.